Giới thiệu

Liên hệ

 

Liên hệ: Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822528 - Fax: 02513.819833. Email: pbgdpldongnai@gmai.com.

Lượt xem: 1272

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,488