TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, LẤY NHÂN DÂN LÀM TRUNG TÂM

Tin tức - Sự kiệnTUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN SINH ĐỘNG


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     5,937