Tiếp cận pháp luật

NỘI DUNG

  Huyện Nhơn Trạch tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí tiếp cận pháp luật

  Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Đồng thời,  giúp cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, tham mưu củng cố kiến thức, kỹ năng xây dựng, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.Tham dự có 60 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

  Quang cảnh Hội nghị

  Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp hướng dẫn, cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng đánh giá tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có liên quan.

  Báo cáo viên trình bày nội dung tại Hội nghị

  Ngoài ra, báo cáo viên đánh giá cụ thể, sâu sát những tồn tại, hạn chế trong công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện; hướng dẫn địa phương các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng từng chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, nhất là cấp xã tiếp tục xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, có biện pháp, giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò làm chủ của người dân và xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh tại cơ sở.

                                  Nguyễn Thị Chi – Phòng Tư pháp huyện Nhơn Trạch

   

  Lượt xem: 50

  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    Lượt truy cập:     276