Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Duy trì và phát huy kết quả thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới của địa phương

Ngày 30/06/2024 - 23:08:29

Đó là một trong những nội dung đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đối với huyện Định Quán tại buổi kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 tại UBND huyện Định Quán.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Nguyễn Thị Diễm Châu – Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán, lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp huyện Định Quán, đại diện công an huyện, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Phòng Tài chính và Kế hoạch và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Phòng Tư pháp huyện thông qua báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Định Quán đã thực hiện tương đối tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 và 06 tháng đầu 2024, là một trong những địa phương được đánh giá cao. Theo đó, huyện Định Quán Đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn như fanpages, ứng dụng Zalo, Facebook...,tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng như cờ hoa, băng rôn, Pano, áp phích, các chuyến xe tuyên truyền lưu động; thông qua hệ thống loa phát thanh của huyện, xã, tuyên truyền miệng...; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện với 38 người; xây dựng và thực hiện các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, tiêu biểu như “câu chuyện truyền thanh”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ”....

Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Định Quán thông qua báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra

Địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 95%. Có các mô hình hòa giải hiệu quả ở địa phương "Tổ hòa giải ở cơ sở kiểu mẫu", Tổ hòa giải áp dụng đúng chính sách pháp luật", " Phát huy vai trò của hòa giải viên là người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác hòa giải" , "Tổ hòa giải điển hình tiên tiến", "Trưởng ấp đồng thời là Tổ trưởng Tổ hòa giải", "Tổ hòa giải điểm"; thực hiện đúng quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Phòng Tư pháp đã tham mưu tương đối tốt công tác thẩm định hồ sơ, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, một số thành viên Hội đồng cấp huyện.

Bên cạnh đó, địa phương cũng còn một số hạn chế như một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật kết quả chưa rõ nét, chất lượng hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chưa cao; việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chưa có kết quả cụ thể.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đã phát biểu đánh giá kết quả đạt được của địa phương, đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung. Đồng thời lưu ý địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành, lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kết Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Định Quán, đồng thời đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Định Quán thường xuyên chỉ đạo phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức của đơn vị và Nhân dân trên địa bàn, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận; chú trọng hướng về cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật duy trì và phát huy kết quả thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới của địa phương./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

 

Lượt xem: 2

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,375