Mỗi ngày một thông tin pháp luật

NỘI DUNG

  TỪ 01/12/2023 - 31/12/2025: LỆ PHÍ CẤP MỚI, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE ONLINE LÀ 115.000 ĐỒNG

  Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, sửa đổi quy định tại Điều 3 Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

   

  Lượt xem: 22

  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    Lượt truy cập:     1,323