Báo cáo viên pháp luật

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý III/2023

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; sáng ngày 15/8/2023; Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý III/2023 tại khách sạn Đồng Nai với chuyên đề  Những nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.” Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị (Ảnh Hồng Hà)

Tham dự Hội nghị có hơn 210 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa; công chức tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công chức tham mưu công tác dân chủ cơ sở tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định “Thực hiện dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện quyền làm chủ của mỗi công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”. Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự tập trung lắng nghe các nội dung được Báo cáo viên trao đổi để thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và Nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị; phát huy quyền làm chủ của mỗi người, góp phần giúp xây dựng đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Phan Văn Châu - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã  triển khai đến các đại biểu tham dự nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua và vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn liền với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác dân vận. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở của mỗi đơn vị, địa phương đã có những chuyển biến tích cực; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp.

Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã góp phần xây dựng môi trường chính trị dân chủ, cởi mở, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà. Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập góp phần làm chuyển biến về ý thức, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân; vai trò của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được phát huy thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của cơ quan và đơn vị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định như công tác tuyên truyền, phổ biến về dân chủ ở cơ sở tại một số đơn vị, địa phương chưa được thực hiện thường xuyên; một số đơn vị việc thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa thực chất; kết quả thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn thấp...

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế và khắc phục các hạn chế trong thực tiễn thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật là nhiệm vụ cần thiết nhằm giúp tổ chức triển khai thi hành Luật trong cuộc sống.

 Thông qua Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên đã nắm bắt được các nội dung  chính của Luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và mỗi công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

Lượt xem: 43

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     134