Mỗi ngày một thông tin pháp luật

Giảm 50% lệ phí làm căn cước từ nay đến hết năm 2024

Ngày 07/07/2024 - 09:25:53

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó giảm từ 10-50% cho 36 khoản phí, lệ phí sau đây từ 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Trong đó, đáng chú ý là giảm 50% đối với lệ phí cấp thẻ Căn cước từ 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 15.000 đồng/thẻ.

Lệ phí đổi thẻ Căn cước công dân, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu giảm từ 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 25.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam giảm từ 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân còn 35.000 đồng/thẻ.

Theo Điều 5 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân; các trường hợp miễn nộp lệ phí gồm:

- Đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

* Các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu

- Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;

- Đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Việc giảm các lệ phí nhằm tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp 

Lượt xem: 16

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     40,939