Cuộc thi trực tuyến

Công nhận kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

Ngày 10/07/2024 - 10:51:39

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 và Thể lệ Cuộc thi số 60/TL-BTCCT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi;

Trên cơ sở Thông báo số 97/TB-BTCCT ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 về kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng cho 08 tập thể và 11 cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành quyết định tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải nhì, ba và khuyến khích của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể đạt giải nhất của Cuộc thi.

DANH SÁCH TẬP THỂ /Data/News/763/files/danh_sach_tap_the.pdf

DANH SÁCH CÁ NHÂN /Data/News/763/files/danh_sach_ca_nhan.pdf

 

Ngọc Phúc – Sở Tư pháp

Lượt xem: 12

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     40,935