Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân”

 Bộ Tư pháp là một trong 12 Bộ được thành lập đầu tiên trong bộ máy chính quyền ở trung ương. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là cơ quan trọng yếu của chính quyền theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây, công tác cải cách thể chế đang ngày càng phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân. Chính phủ thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, Ngành Tư pháp đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc cải cách, hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

 

 

 

28.8.2020.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng Ban Giám đốc Sở Tư pháp thăm và tặng quà đồng chí Lê Thị Thu Ba – nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành Tư pháp (Ảnh Lê Xuân Quý)

 

Đối với Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai, trong 38 năm qua đã không ngừng phát triển và hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động. Kết quả công tác tư pháp của tỉnh đã giúp hoàn thiện thể chế, chính sách, thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần vào sự ổn định an ninh – trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là trong 05 năm gần đây, Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã đạt những bước đột phá quan trọng, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề, toàn diện, sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với công tác tư pháp, một số hoạt động cũng phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng, chống Covid -19 nhưng với mục tiêu phục vụ nhân dân; tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm công tác tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh; có giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trong toàn ngành Tư pháp đóng góp vào hiệu quả chung của địa phương. So với cùng kỳ năm 2019, nhiều mặt công tác đã đạt được kết quả khả quan, chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện thể chế và các quy định liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn của địa phương, như:

 

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; kiện toàn Ban Giám đốc Sở Tư pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động Sở Tư pháp cũng như nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương; phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 16 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 35 Quyết định quy phạm pháp luật, thẩm định 57 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hànhtham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 kịp thời; tham gia các nội dung tư vấn pháp lý triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp; trình Chủ tịch UBND xem xét, quyết định thành lập 08 Văn phòng công chứng đáp ứng nhu cầu về công chứng, chứng thực của tổ chức, cá nhân, đảm bảo an toàn  pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hướng về cơ sở như ủng hộ đồng bào bị thiên tai do hạn hán, xâm ngập mặn, gạo chương trình “ATM nghĩa tình”, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 57.876.631 đồng; xây dựng và trao tặng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyển Vĩnh Cửu trị giá 30.000.000 đồng.

 

 

 

Phuly2.jpg
Sở Tư pháp trao nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Cửu (ảnh Tiến Lâm)

 

 Công tác cải cách hành chính cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các Phần mềm chuyên ngành, Phần mềm Một cửa liên thông hiện đại (Egov) trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Kết quả, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 26/8/2020, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 13.500 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại Egov, giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỉ lệ 97%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

 

Tiếp tục triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thông qua mạng Internet và hệ thống bưu điện. Tăng cường thực hiện Quy trình quản lý, vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã triển khai tại Sở Tư pháp theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức; Nhận, trả hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính, gửi thông báo, thư xin lỗi qua tin nhắn SMS, Zalo.

 

Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được quan tâm, đạt hiệu quả, trong 08 tháng đầu năm đã thực hiện 60 vụ việc trợ giúp, đại diện tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

 

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáp dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hình thức phù hợp thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo quyền tiếp cận những chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II với hơn 160 người tham dự; in ấn và phát hành 2.000 cuốn Bản tin tư pháp, 3.300 poster tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Đặc biệt là tổ chức thành công các đợt thi của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” với nội dung thi về pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Biển đảo Việt Nam, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An ninh mạng thu hút được hơn 565.000 lượt thi. Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa lớn trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân.

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, phục vụ Nhân dân tốt hơn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Đồng Nai quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người công chức tư pháp như lời Bác Hồ lúc sinh thời đã từng dạy: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”; thực hiện phương châm “hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân”; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Đồng Hoa
Lượt xem: 8

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     145