Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp Huyện, các địa

Huyện Cẩm Mỹ tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia”

Nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện, UBND huyện Cẩm Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 07/01/2020 về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia” trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Tuyên truyền luật phòng chống, tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP tại xã Bảo Bình

 

Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Người tham gia bằng hình thức bài viết trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra và tự luận về tác hại của rượu, bia trong thực tế đời sống. Thời gian tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 30/8/2020. Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao giải nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Đến nay, UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ và câu hỏi cuộc thi, toàn bộ nội dung thể lệ, câu hỏi cuộc thi và các tài liệu có liên quan được đăng tải trên website của huyện –cammy.dongnai.gov.vn.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu luật phòng, chống tác hại của rượu bia” là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 của huyện Cẩm Mỹ./.

Nguyễn Hữu Chiến

Trưởng phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ

Lượt xem: 8

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     139