Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

Sáng ngày 15/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, đồng chí Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phan Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và gần 60 đại biểu là đại diện các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và một số công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn TP. Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất và Trảng Bom.

 

    

Đồng chí Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Tiến Lâm)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh đến vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống và thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 20 tháng 06 năm 2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 với những định hướng mới mang tính chiến lược, là kim chỉ nam để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới. Để tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức, thói quen chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cần chính – Bộ Tư pháp (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)

 

Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát biểu định hướng triển khai các mô hình Phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trong thời gian tới , bám sát theo nội dung, tinh thần Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL, tránh phô trương, hình thức; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, tích cực thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong quá trình xây dựng, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả; Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục khảo sát, đánh giá đối với từng mô hình PBGDPL cụ thể; chú trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá về hiệu quả của từng mô hình PBGDPL để xem xét, nhân rộng trong cả nước hoặc trong từng Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cần chính và điểm cầu các địa phương đã tích cực thảo luận, trao đổi về những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, những giải pháp để triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW một cách thiết thực và hiệu quả. Trong đó nổi bật một số mô hình đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua như “Sách nói pháp luật” phổ biến pháp luật cho người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình “Tuyên vận” của tỉnh Lào Cai, mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam… Đây thực sự là những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu cần được nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, được Bộ Tư pháp đánh giá cao. Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu, trình độ từng đối tượng cụ thể. Kết quả đã tạo dần thói quen ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng pháp luật, sử dụng pháp luật vào cuộc sống hàng ngày của các tầng lớp nhân dân; tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và tai nạn giao thông từng bước kéo giảm mỗi năm; các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tăng dần hàng năm. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh cũng nổi lên một số mô hình hay, hiệu quả như Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa (Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020); mô hình “Pháp luật cho mọi người” giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; mô hình “Liên thế hệ” kết hợp giữa sinh hoạt các đoàn thể và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mô hình “Câu chuyện truyền thanh” của huyện Định Quán, Chương trình “Đồng hành cùng nông dân” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai của Tỉnh đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua facebook…

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Tiến Lâm)

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh cảm ơn sự phối hợp hiệu quả trong công tác PBGDPL của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương và mong các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW và địa phương tiếp tục quan tâm, coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chuyên môn thường xuyên và triển khai thực hiện hiểu quả, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với đối tượng và địa bàn với phương châm lấy người dân làm trung tâm./.

Đồng Hoa

 

Lượt xem: 3

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     103