Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/05/2024 - 15:08:46

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 3465/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 52/KH-BDT ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Hội nghị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trong tháng 5/2024, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp năm 2024 tập trung chủ yếu vào các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan đến hướng dẫn thi hành luật, cụ thể:

Đối với Luật Bình đẳng giới năm 2007, phổ biển đến đồng bào về các nguyên tắc cơ bản của luật bình đẳng giới: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội; Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không gọi là phân biệt đối xử về giới; Chính sách bảo vệ hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp  luật; Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. Các hành vi nghiêm cấm: Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới; Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức; Bạo lực trên cơ sở giới; Phân biệt đối xử về giới dưới nhiều hình thức; Các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Những quy định về bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực: chính trị, kinh tế, lao động, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, Y tế, Bình đẳng giới trong gia đình và một số văn bản có liên quan đến Bình đẳng giới.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, phổ biến về điều kiện kết hôn, bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng; tình nghĩa vợ chồng; nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, quyền và nghĩa vụ của con và một số văn bản thi hành luật: Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình như: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn. Quy định của Luật Hình sự 2015 có liên quan về tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện; tội tổ chức tảo hôn; tội loạn luân.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, phổ biến những điểm mới bổ sung, sửa đổi so với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 là những nội dung được bổ sung trong hành vi bạo lực gia đình; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình; chồng/ vợ cưỡng ép quan hệ tính dục có thể phải lao động công ích…

Tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ 

Luật Trẻ em năm 2016, phổ biên đến đồng bào các dân tộc năm rõ một số nội dung cơ bản như: khái niệm về trẻ em; các hành vi bị nghiêm cấm; quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; quy định cụ thể các quyền cơ bản của trẻ em; các quy định về bổn phận của trẻ em; quy định về các cấp độ bảo vệ trẻ em; trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình đối với trẻ em; quy định trách nhiệm của Nhà trường, cơ sở giáo dục khác đối với trẻ em.

Hôi nghị phổ biến pháp luật cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Trảng Bom

Kết thúc đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức được 18 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp tại các huyện: Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh cho hơn 2.500 đồng bào các dân tộc và đại biểu là lãnh đạo cấp xã, ấp; người có uy tín; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở. Các nội dung tuyên truyền sát với thực tế, hình thức phổ biến trực tiếp có lồng ghép trao đổi, hỏi – đáp giữa báo cáo viên với học viên đã thu hút đông đảo đồng bào tham dự.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 đã giúp đồng bào các dân tộc nâng cao nhận thức pháp luật về hôn nhân, gia đình… biết vận dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc, từng bước góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” để thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai./.

Nguyễn Dung – Ban Dân tộc tỉnh

Lượt xem: 18

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     6,188