Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp Huyện, các địa

Câu chuyện truyền thanh – mô hình tuyên truyền pháp luật hiệu quả tại huyện định quán

 

 

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp không thể thực hiện được, việc thay đổi hình thức tuyên truyền, phổ biến để phù hợp với tình hình là hết sức cần thiết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mô hình câu chuyện truyền thanh của huyện Định Quán là một trong những điểm sáng.

Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 gây ra. Với khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; không tập trung đông người. Nhận định tình hình dịch Covid-19 có thể kéo dài, cần phải có hình thức tuyên truyền phù hợp để triển khai, phổ biến pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của các tầng lớp Nhân dân. Vì vậy, Phòng Tư pháp huyện Định Quán đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống Đài Truyền thanh qua chuyên mục Câu chuyện truyền thanh để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong xã hội.

 

Phát thanh viên của Đài truyền thanh huyện Định Quán đang thực hiện
“Câu chuyện truyền thanh”

 

Vì là hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa, đài nên nội dung Câu chuyện truyền thanh phải thực hiện ngắn gọn, gần gũi với đời sống của Nhân dân, thời lượng của mỗi câu chuyện có độ dài từ 10 đến 20 phút. Do đó, để đảm bảo cho nội dung câu chuyện gắn kết được với quy định pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Định Quán đã đưa ra nội dung pháp luật cụ thể, cùng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện biên soạn thành các tiểu phẩm ngắn, có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, tạo ra Câu chuyện Truyền thanh có nội dung phù hợp, đảm bảo đúng quy định pháp luật trong xử lý các tình huống phát sinh trong Câu chuyện Truyền thanh. Những câu chuyện phản ánh những tình huống gần gũi, thường xuyên phát sinh trong đời sống xã hội, cộng đồng dân cư và cách thức xử lý các tình huống theo quy định pháp luật. Các quy định pháp luật được lồng ghép trong các câu chuyện trở nên hết sức gần gũi và dễ hiểu, dễ nhớ giúp cho người dân hiểu được các quy định pháp luật và xử lý các phát sinh trong đời sống.

   Đến nay, Câu chuyện truyền thanh đã và đang phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện, đài phát thanh cơ sở qua câu chuyện "Cần phải có cái tâm", "Toàn dân chống dịch", "Lái xe thì không uống rượu". Tinh thần nội dung câu chuyện là truyền tải thông điệp các quy định pháp luật về giao thông đường bộ; an toàn thực phẩm; Luật Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phân tích nguyên nhân và nguy cơ dịch bệnh covid-19, bệnh bạch hầu; các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, giao thông đường bộ để các bạn nghe Đài biết về các thông tin mới, các quy định pháp lý về các vấn đề liên quan.

Các câu chuyện truyền thanh được phát thanh rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống lao truyền thanh ở cơ sở đã giúp truyền tải các thông tin pháp luật cần thiết đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Đây thực sự là một mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả và cần được nhân rộng tại các địa bàn nông thôn./.

 

Mai Thị Thu Thúy

Phòng Tư pháp huyện Định Quán

Lượt xem: 102

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     139