Hoạt động của Hội đồng PBGDPL cấp Huyện, các địa phương trong Tỉnh

Huyện Nhơn Trạch triển khai Luật Đất đai năm 2024

Ngày 28/06/2024 - 15:48:03

 

Ngày 27/6/2024, UBND huyện Nhơn Trạch  đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2024 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ. công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, xã và Trưởng các ấp trên địa bàn huyện tham dự.

Hội nghị được nghe Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh, Báo cáo viên của hội nghị triển khai, phổ biến giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024. Cụ thể, Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024. Luật Đất đai năm 2024 bao gồm: 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới, mang tính đột phá, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai.

Báo cáo viên triển khai nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Bằng phương pháp giảng trực quan, sinh động, ông Nguyễn Ngọc Thường giải thích và làm rõ các khái niệm quy định tại Điều 3 của Luật Đất đai năm 2024, trong đó phân tích, làm sáng tỏ các khái niệm hoàn toàn mới như vùng giá trị, vùng phụ cần, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; phân tích quy định cụ thể từng chương của Luật. Trong đó tập trung nhiều vào một số chương mà chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã thường xuyên giải quyết và hay gặp khó khăn, vướng mắc như chương 5: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chương 7: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; chương 9: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chương 10: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

         Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường đã giải đáp một số vướng mắc của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật về đất đai; các vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất….

                                             Nguyễn Thị Chi – Phòng Tư pháp Nhơn Trạch

Lượt xem: 4

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,599