Cuộc thi trực tuyến

THÔNG BÁO Kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

Ngày 05/07/2024 - 15:33:11

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Quyết định số 158/QĐ-BTCCT ngày 23/5/2024 của Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi số 60/TL-BTCCT ngày 23/5/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh của Cuộc thi từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Cuộc thi như sau:

1. Công bố danh sách 15 cá nhân có kết quả thi cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh sách kèm theo). /Data/News/763/files/DANH_SACH_DANG_TRANG_PB_CA_NHAN.docx

2. Công bố 10 tập thể có số lượng lớn thí sinh tham gia, tổng điểm và tổng lượt thi cao, xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp (Danh sách kèm theo). /Data/News/763/files/DANH_SACH_DANG_TRANG_PB_TAP_THE_1.docx

Lưu ý: Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả Cuộc thi, đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (bà Nguyễn Thị Phúc - Tổ Thư ký Cuộc thi, số điện thoại 02513.941.586, di động 0987705309) trước 16 giờ 30 ngày 07/07/2024. Sau thời gian trên, Ban Tổ chức sẽ không xem xét, giải quyết.

Lượt xem: 57

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     40,941