Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân

 

 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và quần chúng nhân dân, những năm qua, Ðảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực, đạt kết quả cao. Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng, tổ tư vấn phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, đủ về số lượng, thành phần, cơ cấu. Hội đồng, tổ tư vấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị… lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục các văn bản pháp luật mới về lĩnh vực quản lý nhà nước, về quản lý lĩnh vực quốc phòng… Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức giáo dục pháp luật, trong đó, chú trọng các hình thức học tập tập trung theo cụm, nhóm nhỏ, kết hợp với các hình thức giáo dục đơn lẻ, thông qua sinh hoạt tập thể, tọa đàm sỹ quan trẻ, “ngày chính trị văn hóa tinh thần” và “ngày pháp luật”, tổ chức tọa đàm thành niên với văn hóa giao thông” …

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức học tập cho hơn 2.500 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ; 22.467 lượt dân quân tự vệ và 4.856 lượt dự bị động viên… về các luật: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Công an nhân dân; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; đặc biệt, đã triển khai học tập sâu rộng Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức học tập các chuyên đề như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân về nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng trong quân đội; phòng chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong LLVT tỉnh. Đồng thời Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức học tập sâu rộng các nội dung về phòng chống dịch covid- 19, quy định đóng quân canh phòng trong doanh trại và tại các khu vực tham gia cách ly y tế… Các chiến sỹ trẻ công tác tại Phòng Tham mưu chia sẻ, được học các nội dung về các quy định pháp luật, giúp họ có thêm kiến thức, hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành và thực thi pháp luật, điều lệnh, điều lệ của quân đội.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác dân vận. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hơn 150 đợt công tác dân vận ở cả 03 cấp, tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc…Ngoài việc giúp dân xây dựng nông thôn mới, đội ngũ báo cáo viên giáo dục pháp luật của đơn vị còn tuyên truyền đến nhân dân về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng ở cơ sở. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Hội Luật gia… tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, quan điểm, nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình an ninh chính trị, phòng chống tội phạm ở địa phương, cơ sở và trợ giúp pháp lý cho gần 2.500 lượt già làng, trưởng bản, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Anh Thổ Trường, dân tộc Chơ ro, xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh cho hay, được cán bộ Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền về pháp luật, đồng bào chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương.

Báo cáo viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc

 

Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan chức năng của địa phương, từ đầu năm đến nay công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đạt được kết quả khá tốt. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân được nâng lên. Tình đồng chí, đồng đội trong LLVT tỉnh, tình cảm quân dân ngày càng vững chắc. Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng “đơn vị an toàn”, “địa bàn an toàn”; kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong quá trình đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng./.

 

Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy

Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Lượt xem: 9

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     122