Hoạt động của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn t

Ban Dân tộc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024

Ngày 04/06/2024 - 05:45:33

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BDT ngày 20/02/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2024. Từ ngày 21 đến ngày 31/5/2024, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 18 điểm trên địa bàn các huyện và thành phố. Tại các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các ấp, xã trên địa bàn các huyện và thành phố tham dự.

Đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị

Với mục đích tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, tiến dần tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới… góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới với nội dung chuyên đề tại các điểm: tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới; Triển khai các hướng dẫn có liên quan đến bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, lồng ghép các nội dung về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các nội dung chuyên đề được báo cáo viên Đinh Thị Thu Trang, Nguyên Phó Trưởng Khoa Dân vận và Công tác Xã hội, Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và quá trình thực tế tại nhiều địa phương, báo cáo viên đã chia sẻ, cung cấp các kiến thức, kỹ năng lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác tuyên truyền, đồng thời minh họa bằng nhiều ví dụ thực tiễn, hình ảnh sinh động giúp cho đại biểu tiếp thu dễ dàng, hiệu quả.

 

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới giúp chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Góp phần vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò của họ và giúp họ khẳng định được bản thân mình trong xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc bình đẳng về giới, tiến tới xã hội tiến bộ, văn minh./.

                                                   Hồ Thị Tuyết Nhung – Ban Dân tộc

Lượt xem: 8

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     6,188