Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp Huyện, các địa

UBND huyện Cẩm Mỹ tổng kết 10 năm thi hành luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 18/11/2022 - 08:29:30

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 14/07/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 16/09/2022 về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Ngày 10/11/2022 UBND huyện Cẩm Mỹ tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật với thành phần cấp huyện gồm: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Cấp xã: Chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam, Công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện các tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Thông qua Hội nghị bà Thiều Thị Hoa - Trưởng Phòng Phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ báo cáo tóm tắt Tổng kết và trình chiếu Phóng sự 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Bà: Thiều Thị Hoa - Trưởng Phòng Phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ thông qua báo cáo

Tiếp đó các cơ quan, đơn vị, UBND các xã báo cáo tham luận và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Bà Võ Thị Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể được khen thưởng

Căn cứ các quy định của pháp luật và qua công tác theo dõi, đánh giá khách quan, UBND huyện Cẩm Mỹ đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 07/11/2022, tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó có những tập thể, cá nhân là cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện; tập thể cá nhân thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và một số cá nhân là Tổ trưởng tổ hòa giải, tập thể là Tổ hòa giải ấp của các xã trên địa bàn huyện. Nguồn tiền thưởng được chi từ nguồn kinh phí khen thưởng của huyện.

Tại Hội nghị bà Võ Thị Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị, đề ra những phương hướng, mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết diễn ra với sự tham dự của đông đủ các thành phần theo Giấy mời. Hội nghị kết thúc vào lúc 10h30 ngày 10/11/2022./.

Hoàng Thị Phượng - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Cẩm Mỹ

Lượt xem: 32

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,122