Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp Huyện, các địa

Nhơn Trạch tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 29/09/2023 - 14:45:36

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.Tham dự hội nghị có 120 cán bộ, công chức là báo cáo viên pháp luật cấp huyện; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Lê Văn Gấm - Giảng viên Trưởng Chính trị tỉnh Đồng Nai cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về tham nhũng; pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác phòng chống tham nhũng; nguyên nhân. Qua đó, khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Cũng thông qua hội nghị này, Báo cáo viên đã xác định rõ đối tượng phải kê khai; hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập  theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn; giải đáp các khúc mắc liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập khi có biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; các biện pháp xử lý đối với những người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà kê khai, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực…

                                   (Nguyễn Thị Chi -Chuyên viên Phòng Tư pháp)

 

 

Lượt xem: 7

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,122