Hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh

Ngày 01/07/2023 - 17:27:39

 

Sáng ngày 30/6/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do bà Lưu Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Ban Dân tộc tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, ông Thổ Út Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban.

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2023. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Theo đó đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.550 lượt người đồng bào dân tộc thiểu số tại 18 điểm trên địa bàn các ấp, xã, phường, thị trấn thuộc các huyện và thành phố Long Khánh với 3 chuyên đề; tổ chứclớp b ồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 200 người có uy tín có đủ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2023; đội ngũ báo cáo viên Ban Dân tộc hiện nay có 05 người, tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn hằng quý do Sở Tư pháp tổ chức; tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào thông qua đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng phát huy hiệu quả nhờ vai trò nòng cốt của người có uy tín, là cầu nối đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Lưu Thị Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị Ban Dân tộc quan tâm thực hiện các nội dung sau:

- Thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức của Sở, tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận;

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10/KH-UBND, Kế hoạch số 20/KH-HĐPH và các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023;

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng những hình thức phù hợp; đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; chú trọng hướng về cơ sở; tập trung các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, quyền và nghĩa vụ của công dân; truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách của tỉnh.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua đội ngũ người có uy tín. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, bổ sung một số nhiệm vụ chung trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 10/KH-UBND nhằm kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ./.

Đồng Hoa - Sở Tư pháp

 

Lượt xem: 26

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,096