Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

 

Ngày 30/5/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 61/KH-STP về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023. Theo đó xác định 07 nội dung hoạt động chủ yếu gồm:

1. Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng.

2. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trên màn hình Led tại một số điểm công cộng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

3. Tham mưu tổ chức hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”, Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về định danh điện tử cho học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh và lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi.

4. Tham mưu tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2023.

5. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường năm 2023 cho một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý miễn phí.

7. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức phù hợp, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Các hoạt động đề ra trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, lan tỏa tinh thần tìm hiểu và chấp hành pháp; truyền tải đến người dân những thông điệp ý nghĩa về Ngày Pháp luật, trách nhiệm của công dân trong việc tìm hiểu, thi hành pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã xác định việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 với các hình thức đa dạng, tạo sức lan tỏa./.

/Data/News/765/files/KH_HUONG_UNG_NGAY_PHAP_LUAT.pdf

Lượt xem: 136

© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  Lượt truy cập:     1,342